Laboratorium Finansowe to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu
zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić
realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.


Laboratorium jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, przy której działa Instytut.

O LABORATORIUMNOTOWANIA GIEŁDOWE

CO?
Laboratorium Finansowe to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych. Laboratorium jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie. Powstanie Centrum zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Pełna nazwa laboratorium to „Laboratorium adaptacji innowacji ekonomii w obiektowych technologiach informatycznych”.


Projekt Laboratorium Finansowego jest wzorowany na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających zarówno na edukację finansową w wyjątkowych warunkach, jak i prowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych badań naukowych (przykłady takich rozwiązań znajdują się w zakładce „Laboratoria na świecie”). Charakterystyczne dla nich jest zgromadzenie w sali laboratoryjnej sprzętu typowego dla miejsca pracy maklera, brokera czy dealera finansowego i rozmieszczenie go w sposób stanowiący wierne odwzorowanie wyposażenia takiej sali. Ma to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia jakości procesu dydaktycznego, który jest realizowany w takim miejscu. Uczestnicy zajęć nie tylko mogą posługiwać się sprzętem analogicznym do tego, który jest wykorzystywany w prawdziwych salach tradingowych, ale także mogą doświadczyć atmosfery takiego miejsca. Tego rodzaju niematerialne czynniki inspirują i są nieocenioną zachętą do studiowania często niełatwych zagadnień finansowych.

 

 

 

JAK?

W Laboratorium Finansowym znajdują się 24 stanowiska komputerowe. Każde zostało wyposażone w specjalny terminal z zainstalowanymi na nim platformami transakcyjnymi Domu Maklerskiego TMS Brokers SA (Go4X oraz TMS Direct). Każde stanowisko dysponuje też podwójnym monitorem LCD, co jest standardem w przypadku dealing roomów. Rozmieszczenie stanowisk nie jest standardowe. Tworzą one układ gniazdowy, pozwalający na bardziej efektywną wymianę informacji w całej grupie, pracę w mniejszych grupach i łatwy dostęp do danych emitowanych za pomocą specjalistycznego sprzętu wyświetlającego zainstalowanego w sali. Na sprzęt ten składają się – oprócz standardowego projektora z ekranem, podłączonego do stanowiska trenerskiego – data wall (video wall), dużych rozmiarów telewizor oraz tablica interaktywna (smart board).
Data wall jest profesjonalnym urządzeniem wyświetlającym stanowiącym połączenie wybranej liczby ekranów (w przypadku Laboratorium Finansowego jest ich sześć), przy czym każdy z nim może prezentować inną treść (np. notowania z różnych rynków: kapitałowego, walutowego, surowcowego itd.). Dostęp do cyfrowej telewizji biznesowej pozwala z kolei na prezentowanie wiadomości gospodarczych, które mogą być znakomitą ilustracją omawianych przez nauczyciela zagadnień. Jednoczesny dostęp do danych z rynków finansowych oraz wiadomości biznesowych umożliwia śledzenie reakcji rynku na kluczowe wydarzenia prezentowane w newsach. Smart board jest przykładem innowacyjnego narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny poprzez umożliwienie nauczycielowi na sprawne zarządzanie treścią (np. danymi finansowymi) na oczach studentów. Na uwagę zasługuje fakt, że dostawcą sprzętu dla Laboratorium Finansowego była firma Dysten Sp. z o.o., która wyposażała m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz studio stacji telewizyjnej TVN.


Treść wyświetlana na zainstalowanych w Laboratorium urządzeniach powstaje na bazie danych przesyłanych przez Dom Maklerski TMS Brokers SA oraz firmę Notoria SA. Obejmują one następujące strumienie danych:


1) indeksy GPW w Warszawie,
2) notowania spółek z GPW w Warszawie,
3) notowania kontraktów futures z GPW w Warszawie,
4) notowania opcji na WIG20,
5) indeksy najważniejszy giełd światowych,
6) kursy walutowe,
7) kursy  najważniejszych surowców i towarów notowanych na giełdach (złoto, srebro, miedź, ropa naftowa, gaz ziemny, cukier, kukurydza, pszenica, soja, kawa, kakao),
8) kursy amerykańskich obligacji 10-letnich.


Warto podkreślić, że zarządzanie wyświetlaną treścią przez nauczyciela odbywa się za pomocą wykonanego na specjalne zamówienie oprogramowania trenerskiego.


Nazwa „Laboratorium Finansowe” jest nieprzypadkowa. Wyposażenie sali pozwala bowiem uczestnikom prowadzonych w niej zajęć na symulowanie decyzji inwestycyjnych, jakie podejmuje się na rynkach finansowych. Umożliwiają to dwie platformy transakcyjne: Go4X, oraz TMS Direct, pozwalające na łatwe i szybkie przeprowadzenie transakcji, zarówno na rynku walutowym (FOREX), jak i za pomocą instrumentów pochodnych. Pierwsza z platform – Go4X – jest szczególnie użyteczna w procesie kształcenia początkujących inwestorów. Jej cechą jest wyjątkowo przystępny interfejs i dostęp do najbardziej typowych instrumentów finansowych. Bardziej zaawansowana jest platforma TMS Brokers, która pozwala inwestorowi na pełne uczestnictwo online w światowych rynkach finansowych. Dzięki połączeniu narzędzi transakcyjnych, analitycznych i informacyjnych powstało unikalne, profesjonalne a zarazem wygodne w obsłudze narzędzie edukacji finansowej. Na uwagę zasługuje fakt, że do handlu za pomocą zainstalowanych w Laboratorium Finansowym platform nie jest potrzebny rzeczywisty kapitał. Każda osoba biorąca udział w zajęciach w Laboratorium może otworzyć wirtualny rachunek inwestycyjny posługując się wirtualnymi pieniędzmi. Niebagatelną rolę w procesie decyzyjnym na rynkach finansowych pełnią również nowoczesne narzędzia analityczne, pomocne przy doskonaleniu własnej strategii inwestycyjnej przez uczestników zajęć. Zaletą platform Go4X i TMS Direct, jest także nie tylko samo fakt oferowania dostępu do wspomnianych narzędzi, ale również  prezentowanie rezultatów ich stosowania w ciekawej i czytelnej formie.

 

Dowiedz się więcej o platformie Go4X http://www.go4x.pl/

Główne cechy platformy Go4X:
1) stałe warunki handlu,
2) wąskie spready,
3) dźwignia 1:100,
4) notowania 24h na dobę,
5) wszystkie zlecenia realizowane w trybie transakcji natychmiastowej,
6) stałe spready na parach PLN (GBPPLN 50 pips, USDPLN 30 pips w godzinach 8-22 oraz GBPPLN 150 pips, USDPLN 100 pips w godzinach 22-8),
7) zmienne spready na ośmiu parach walutowych,
8) zaawansowane narzędzie do analizy technicznej
9) eksport danych w formacie tekstowym CSV, HTML, oraz DDE.


Dowiedz się więcej o platformie TMS Direct www.tms.pl

Główne cechy platformy TMS Direct:
1) nieograniczony dostęp do rynku FOREX, kontraktów spot, forward i opcji walutowych w zakresie blisko 160 par walutowych,
2) 10 tysięcy instrumentów finansowych online FOREX (rynek walutowy), CFD (contracts for difference) i futures (kontrakty terminowe),
3) nowe możliwości inwestowania na rynku akcji spółek zagranicznych i indeksów giełdowych w formie kontraktów CFD,
4) ponad 450 kontraktów futures z wiodących giełd zagranicznych, indeksy, surowce, metale szlachetne, papiery dłużne,
5) elastyczny moduł wykresów pozwalający samodzielnie prowadzić analizę techniczną wszystkich dostępnych instrumentów,
6) bogaty wachlarz zleceń: po cenie rynkowej, z limitem, stop-loss, warunkowych, czy też one cancels other.


GDZIE?
Laboratorium Finansowe nieprzypadkowo znajduje się z dala od serca miasta, w Centrum Turystyki i Rekreacji (CTiR) w Kielnarowej, w kampusie WSIiZ. Wybór tego miejsca daje fenomenalne warunki studiowania – połączenie najnowocześniejszych technologii z bliskością przyrody jest czymś niezwykłym i bez wątpienia będzie dawać znakomite rezultaty dydaktyczne i naukowo-badawcze. CTiR znajduje się w malowniczym miejscu z przepięknym widokiem na Rzeszów i całą okolicę, stanowiącym część Pogórza Dynowskiego, i dysponuje infrastrukturą będącą w stanie zadowolić najbardziej wymagających uczestników zajęć. Wyposażenie Centrum obejmuje m.in. pełnowymiarową halę sportową, ośrodek jeździecki, park linowy, ścianę wspinaczkową, korty tenisowe, wellness i SPA, siłownię, saunę i gabinety masażu.

 

DLACZEGO?
Sali wyposażonej tak, jak Laboratorium Finansowe, nie ma nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tego rodzaju miejsca pozwalają natomiast na kształcenie w dziedzinie finansów w warunkach odpowiadających zarówno potrzebom dzisiejszego społeczeństwa, rynku pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi rozpoczynających kształcenie w uczelni wyższej. Z badań wynika, że wiedza finansowa Polaków jest skromna. Ocenia się ją jako niższą od średniej europejskiej. Jednocześnie rynki finansowe stają się coraz bardziej złożone, w rezultacie czego wspomniana luka wiedzy może się powiększać, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu podniesienie stopnia wyedukowania Polaków pod tym względem. Ponadto monitoring rynku pracy – w Polsce i za granicą – świadczy o tym, że wśród najbardziej perspektywicznych zawodów są te, które wymagają kwalifikacji finansowych. Często jako przykład podaje się specjalistów w zakresie projektowania pakietów szeroko pojętych usług finansowych – doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, analityków i dealerów finansowych. Wreszcie po trzecie, młodzi ludzie zainteresowani studiowaniem finansów oczekują kształcenia, które będzie zaprojektowane na miarę dzisiejszych czasów i cywilizacji obrazkowej, dla których charakterystyczne jest wykorzystanie najnowszych technologii i szczególny sposób przekazu, istotnie wychodzący poza formułę tradycyjnego wykładu. Laboratorium Finansowe zostało pomyślane, zaprojektowane i wykonane tak, by wyjść naprzeciw wszystkim tym oczekiwaniom.

 


Jednocześnie ma być ono odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego, związane z dostępem do specjalistycznych baz danych. Dane, z których mogą korzystać użytkownicy Laboratorium Finansowego, pozwalają na prowadzenie zaawansowanych badań naukowych. Już obecnie w Laboratorium realizowany jest m.in. innowacyjny projekt, którego celem jest analiza efektywności automatycznych systemów transakcyjnych.

 

 

CO DALEJ?
Laboratorium finansowe w obecnym kształcie stanowi rezultat pierwszego etapu realizacji koncepcji stworzenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie profesjonalnej infrastruktury służącej kształceniu kadr finansowych. W przyszłości Laboratorium zostanie doposażone, zainstalowany zostanie w nim m.in. ticker, czyli specjalistyczne urządzenie wyświetlające wyselekcjonowane, syntetyczne dane, np. kwotowania walorów na rynku kapitałowym. Planowane jest także wykupienie subskrypcji pozwalającej na korzystanie z baz danych firmy Thomson Reuters oraz narzędzi analitycznych tej firmy. Wśród nich ma znaleźć się m.in. oprogramowanie Reuters 3000Xtra wyróżniające się następującymi funkcjonalnościami:
1) dostęp do danych fundamentalnych (w tym historycznych) dla instrumentów dłużnych i własnościowych,
2) dostęp do modeli analitycznych umożliwiających porównywanie papierów wartościowych i prowadzenie symulacji,
3) możliwość wprowadzania danych do programu MS Excel.


Poza oprogramowaniem Reuters 3000Xtra przewiduje się również zapewnienie dostępu do serwisu Reuters Knowledge, który zawiera m.in. dane fundamentalne oraz raporty finansowe, a także:
1) umożliwia dostęp do globalnej bazy informacyjnej Reuters Global News, pozwalającej na wyszukiwanie szczegółowych informacji finansowych,
2) oferuje archiwalne dane obejmujące okres pięciu lat,
3) udostępnia rekomendacje, informacje o wydarzeniach, przeglądy rynków aktywów finansowych i podsumowania,
4) zawiera bazę danych na temat rządowych papierów dłużnych dla ponad 40 krajów.

 

W bardziej odległej przyszłości planowane jest otwieranie w WSIiZ kolejnych laboratoriów tego rodzaju.

 

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-06-25 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

 

Copyrights - Instytut Badań i Analiz Finansowych