Laboratorium Finansowe to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu
zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić
realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.


Laboratorium jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, przy której działa Instytut.

LABORATORIA NA ŚWIECIENOTOWANIA GIEŁDOWE

Projekt laboratorium finansowego IBAF jest wzorowany na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających zarówno na edukację finansową w wyjątkowych warunkach, jak i prowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Poniżej przedstawione zostały wybrane laboratoria tego rodzaju.

 

Rotman Finance Lab – Kanada 

(źródło: financelab.rotman.utoronto.ca/home.asp)


Financial Research and Trading Lab (FRTL), stworzone w Joseph L. Rotman School of Management w Toronto, łączy zalety zaawansowanego technologicznie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem analitycznym oraz bazami danych informacji finansowej. Zadaniem laboratorium jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom dostępu do światowych rynków finansowych w czasie rzeczywistym. Projekt umożliwia również powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką, skutkując większą konkurencyjnością studentów na rynku pracy. Dzięki laboratorium uczelnia chce stać się innowatorem w opracowywaniu nowych programów nauczania, inicjatyw gospodarczych, stymulowaniu rozwoju oprogramowania i wielu innych działaniach. FRTL zatrudnia 12 specjalistów obsługujących laboratorium w celu wspierania studentów i wykładowców w trakcie roku akademickiego.

 

Elementy wyposażenia laboratorium: 

1) 30 stacji roboczych wyposażonych w podwójne monitory LCD,

2) 1 terminal platformy Bloomberg,

3) dwa ekrany projekcyjne,

4) zintegrowany system dźwięku,

5) dwie data walls (wyświetlacze z informacją finansową).

 

 

Netcentric Financial Markets Laboratory – Stany Zjednoczone

(źródło: www.rhsmith.umd.edu/faculty-research/financial-markets-laboratory)


Pracownia Netcentric Financial Markets została otwarta w 2001 r. na Uniwersytecie Maryland przy Robert H. Smith School of Business. Obiekt składa się z dwóch sal – Financial Markets Netcentric Teaching Theater oraz Netcentric Financial Markets Data Center. Pierwsza służy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, druga natomiast umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych i praktyk. W obu salach mieści się w sumie 48 terminali oraz 96 miejsc. 

 

W laboratoriach studenci mają możliwość analizowania zarówno danych w ujęciu historycznym, jak i w czasie rzeczywistym. Mają również możliwość tworzenia portfeli inwestycyjnych przy użyciu profesjonalnego oprogramowania.

 

 

Źródło: www.rhsmith.umd.edu/faculty-research/financial-markets-laboratory

 

 

Financial Trading Room – Singapur 

(źródło: www.nbs.ntu.edu.sg/Programmes/Graduate/MScFE/Pages/Facilities.aspx)


Laboratorium finansowe w Nanyang Business School w Singapurze zostało stworzone w celu praktycznego kształcenia studentów w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Sala została zaprojektowana w sposób umożliwiający interaktywny kontakt uczniów z prowadzącym. Na ścianie znajduje się główny monitor wyświetlający informacje giełdowe. Każda z 50 stacji komputerowych wyposażona jest w dwa monitory, aby umożliwić studentom korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. W projekcie pomieszczenia uwzględnione zostało odpowiednie oświetlenie naturalnym światłem. Ma to na celu wspomaganie procesu uczenia się.

 

 

 Źródło: http://www.ntu.edu.sg/fpm/aboutus/bmd/upgrade/Pages/RenovationforFinancialTradingRoom@NanyangBusinessSchool.aspx

 

Applied Finance Lab – Stany Zjednoczone

(źródło: www1.villanova.edu/villanova/business/about/finlab.html)


VSB’s Applied Finance Lab to centrum badań finansowych i nauczania, które tworzy swoisty most pomiędzy teorią a praktyką biznesu. Laboratorium włącza najnowocześniejsze technologie w procesy nauczania. Jest to pomieszczenie zapewniające pełną symulację transakcji finansowych. Laboratorium zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić studentom podobny sprzęt oraz źródła danych do tych, które posiadają traderzy Wall Street. 

 

W sali znajdują się:

1) 2 stacje robocze Bloomberg, 

2) 13 stacji roboczych Reuters,

3) Ex-trader – symulacja Baruch College,

4) sala stworzona w celu prezentacji poszczególnych modułów,

5) centrum studenta – dla grup projektowych.


Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-06-25 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

 

Copyrights - Instytut Badań i Analiz Finansowych