Laboratorium Finansowe to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu
zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić
realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.


Laboratorium jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, przy której działa Instytut.

AKTUALNOŚCINOTOWANIA GIEŁDOWE

Laboratorium Finansowe bogatsze o nowe oprogramowanieMr. Budget, Mr. Capital i Mr. Investor to nazwy nowych programów, z których już niedługo będą mogli korzystać użytkownicy Laboratorium Finansowego IBAF. Programy o których mowa, zostały zainstalowane na laboratoryjnych terminalach dzięki współpracy Instytutu z Panem Markiem Lipińskim – właścicielem praw autorskich.


Zaistalowane programy edukacyjne mają służyć podnoszeniu wiedzy z zakresu  finansów i inwestowania. Badania stanu wiedzy Polaków pokazują, że istnieje uzasadniona potrzeba edukacji, zwłaszcza młodych osób, w dziedzinie finansów – komentuje Paweł Bochenek z Instytutu Badań i Analiz Finansowych.


Mr. Budget i Mr. Capital należą do kategorii programów edukacyjnych. Pierwszy z nich nazywany jest przez twórców „organizatorem finansów osobistych”. Pozwala m.in. na ewidencjonowanie wszystkich wpływów i wydatków domowego budżetu oraz na rozliczanie wszelkich zobowiązań kredytowych, dając przy tym możliwość uzyskania szczegółowych planów spłat rat i odsetek. Dodatkowo pozwala na elastyczne dostosowywanie transakcji do bieżących zmian.


Jeśli Mr. Budget to „organizator finansów osobistych”, to Mr. Capital działa jak „analityk finansów osobistych”. Oprogramowanie to daje kapitalne możliwości w zakresie rachunku wartości pieniądza w czasie, w tym zwłaszcza w dziedzinie szacowania i porównywania opłacalności różnych inwestycji. Można je na przykład wykorzystać w analizie scenariuszy emerytalnych. 


Najbardziej zaawansowane symulacje finansowe umożliwia natomiast Mr. Investor. To narzędzie odpowiednie dla osób, które posiadają już pewną wiedzę finansową.  Oprogramowanie pozwala na analizę notowań TFI i UFK, kursów walut obcych, polskich i światowych indeksów giełdowych, akcji notowanych na GPW w Warszawie, w tym na rynku NewConnect, a także bieżących danych makroekonomicznych. Co ważne, wszystkie wykorzystywane w symulacjach informacje są aktualizowane na bieżąco. Kluczową umiejętnością, której zdobycie umożliwia praca z Mr. Investorem, jest budowanie adekwatnych do różnych sytuacji portfeli inwestycyjnych.


Do tej pory korzystający z Laboratorium mogli używać m. in. platform transakcyjnych udostępnionych przez Dom Maklerski TMS Brokers. Dzięki nowemu oprogramowaniu przyswajanie wiedzy i często zawiłych pojęć z zakresu finansów z pewnością stanie się jeszcze prostsze.
 

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-05-24 17:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

 

Copyrights - Instytut Badań i Analiz Finansowych